η επίσκεψη | the visit

H Episkepsi-Rorris low

scroll for english

Η Επίσκεψη , για Ορχήστρα και μέτζο σοπράνο
εμπνευσμένο από τον φερώνυμο πίνακα του Γιώργου Ρόρρη

Μουσική για Τέσσερις Λεπτομέρειες και Τέσσερις Λέξεις
Προσμονή  Θύμηση  Φόβος  Μοναξιά

Δύο γυναίκες. Ή μήπως μια; Σε δύο αιχμηρούς άξονες. Ο χρόνος να περιεργάζεται τα είδωλα και το φυσικό φως παντού , να μας έλκει.

Όταν αντίκρισα το έργο του Γιώργου Ρόρρη στην πραγματική του διάσταση, άρχισα να δημιουργώ μια μυθοπλασία για τα μοντέλα, τη σκάλα, τον τίτλο, το φως. Κατά την συνάντηση και τη συζήτηση με τον ζωγράφο κατάλαβα πόσο πολύ περιόριζαν την θέαση του πίνακα όλα όσα είχα σκεφτεί .
Έτσι αποφάσισα να μην αναζητήσω μια αφήγηση αλλά να επεκτείνω μια αυθαίρετη γραμμή και με οδηγό τέσσερις λεπτομέρειες του πίνακα με τέσσερις υπότιτλους, δημιουργώντας ένα έργο που να αντιμετωπίζει την Μοναξιά και ειδικότερα την Μοναξιά όσων την έχουν επιλέξει.

Εν τέλει, τη λύση αποκαλύπτει το Φως που πάντα σε αυτό πιστεύουμε και έχει την δύναμη να μας παρασύρει.

Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος πίνακας είναι ο πρώτος στον οποίο ο ζωγράφος χρησιμοποιεί το φυσικό φως εντός του εργαστηρίου του.

Στο τέταρτο, και τελευταίο μέρος, ακούγεται το Σονέτο αρ.8 του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Music to hear, why hear’st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy.
Why lov’st thou that which thou receiv’st not gladly,
Or else receiv’st with pleasure thine annoy?

If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.

Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song, being many, seeming one,
Sings this to thee: “Thou single wilt prove none.”

 

Το έργο είναι ανάθεση του Ελληνικού Σχεδίου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 και 19 Μαρτίου 2017 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού και σολίστ την Θεοδώρα Μπάκα.              

 

Σύνθεση ορχήστρας
2.2.2.2*  2.2.2.1
Timpani
Percussions (3 players)** 
Harp
Mezzo Soprano
Strings  (min 14.12.10.8.5)

*2nd Flute also Piccolo / Alto Flute    
2nd Oboe also English Horn
2nd Clarinet also Bass Clarinet

2nd Bassoon also Contrabasson

**Marimba, Vibraphone, Glockenspiel,Xylophone, Chimes (Tubular Bells),Crotales (Antique Cymbals),Ride Cymbal sus.,Crash Cymbal low sus.,TamTam medium, Snare, Grand Cassa,Claves, BellTree, Slapstick

Δείγμα παρτιτούρας

Διάρκεια 24′

The Visit, for orchestra and mezzo soprano,
based on the namesake painting 
by Giorgos Rorris 

Music for four Details  and four Words:
Expectation, Recollection, Fear, Solitude

 

Two women. Or maybe one? In two cutting lines.
While Time peers into the images and the natural light attracts us.

As I saw this Giorgos Rorri’s work in its actual dimension, I started to create a story about the models, the stairs, the title, the light.
During our discussion with the painter, I realized that all I had imagined limited the painting’s impact.
So I decided to abandon any effort for a narrative. Extending an arbitrary line, based on four details of the painting which I gave four subtitles, I was led to a composition about Solitude and more specific the Solitude of those who have chosen it.

Finally, the solution comes from the Light, to which we always belive and has the power to carry us away.
It should be mentioned that this painting is the first Giorgos Rorris painted in his atelier’s natural light .

In the last part, the words heard belong to the  Shakespeare’s Soneto VIII.

Music to hear, why hear’st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy.
Why lov’st thou that which thou receiv’st not gladly,
Or else receiv’st with pleasure thine annoy?

If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.

Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song, being many, seeming one,
Sings this to thee: “Thou single wilt prove none.”

 

The composition is a comission by the ‘To Elliniko Shedio’ and it premiered on March 18th and 19th 2017 at Onassis Cultural Center, by the National Radio and Television Orchestra under the direction of Loukas Karytinos and Theodora Baka as soloist.

instrumentation
2.2.2.2*  2.2.2.1
Timpani

Percussions (3 players)** 
Harp
Mezzo Soprano
Strings  (min 14.12.10.8.5)

*2nd Flute also Piccolo / Alto Flute    
2nd Oboe also English Horn
2nd Clarinet also Bass Clarinet

2nd Bassoon also Contrabasson

**Marimba, Vibraphone, Glockenspiel,Xylophone, Chimes (Tubular Bells),Crotales (Antique Cymbals),Ride Cymbal sus.,Crash Cymbal low sus.,TamTam medium, Snare, Grand Cassa,Claves, BellTree, Slapstick

duration 24′

score sample

Advertisement
%d bloggers like this: